Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii referitoare la administratorul datelor cu caracter personal:

Magic of Colors EOOD este o societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Agentiei Inregistrari prin CUI: 204110318, cu sediu si adresa de administrare: orasul Varna, CP 9023, c.r. Varnenchik, bl.9, sc.6, et.6, ap.53, tel: 888455909; e-mail: data@magicofcolors.eu

Motivele și scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucram datele dvs. cu caracter personal pe baza urmatoarelor motive:

 • Contractul incheiat intre dvs. si noi are scopul de a indeplini obligatiile noastre contractuale;
 • Acordul expres al dvs. – scopul este mentionat pentru fiecare caz concret;
 • In cazul obligatiilor prevazute de lege;

In paragrafele mai jos veti regasi informatii detaliate referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in functie de motivele, pe baza carora le prelucram.

PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI SAU IN CONTEXTUL RAPORTURILOR PRECONTRACTUALE

Prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale si precontractuale si pentru a beneficia de drepturile aferente contractelor incheiate cu dvs.

Motivele prelucrarii:

 • constatarea identitatii dvs.;
 • gestionarea si executarea comenzii dvs. si realizarea contractului incheiat;
 • elaborarea propunerii pentru incheierea contractului;
 • elaborarea si trimiterea calculului/ facturii pentru produsele/ serviciile noastre pe care le utilizati;
 • pentru a va asigura toate serviciile necesare, precum si pentru a colecta sumele datorate pentru produsele/ serviciile utilizate;
 • pastrarea corespondentei legate de comenzi plasate, procesarea comenzilor, raportarea problemelor, etc.
 • instiintarea despre toate aspectele legate de produsele/ serviciile noastre pe care le utilizati;
 • analiza istoricului de client;
 • pentru a constata si/sau a preveni actiuni ilicite sau actiuni contradictorii conditiilor noastre privind produsele/ serviciile respective;

Datele, pe care le prelucram pe baza acestui motiv:

In temeiul contractului incheiat intre noi si dvs. prelucram date referitoare la tipul si continutul raporturilor contractuale, precum si orice alte informatii, legate de raporturile mentionate mai sus, inclusiv:

 • date cu caracter personal de contact – adresa de contact, e-mail, numar de telefon;
 • date de identificareprenume si nume ;
 • date referitoare la gestionarea comenzilor plasate;
 • corespondenta legata de toate serviciile – posta electronica, adrese, date refertoare la cerererile dvs. pt indepartarea unor probleme, plangeri, cereri, legatura inversa, pe care le primim de la dvs. ;

alte date, precum:

 • Numar de client, cod sau un alt identificator creat in scopul identificarii;
 • Date referitoare la activitatea dvs. pe site

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate pentru noi este obligatorie, pentru a putea incheia contractul cu dvs. si a-l executa. Daca nu ne furnizati datele mentionate mai sus nu ne-am putea indeplini obligatiile contractuale.

Furnizam date cu caracter personal unor personae terte

Punem la dispozitie datele dvs cu caracter personal unor persoane terte, scopul nostru principal fiind de a oferi servicii de calitate superioara, rapide si complexe. Nu furnizam datele dvs. cu caracter personal unor persoane terte inainte de a ne asigura ca sunt luate toate masurile tehnice si organizationale pentru protejarea acestor date, incercand a exercita un control riguros in cea ce priveste atingerea acestui scop. In asemenea cazuri suntem responsabili pentru confidentialitatea si securitatea datelor dvs.

Furnizam datele dvs. cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari (administratori de date cu caracter personal):

 • operatori postali si firme de curierat;
 • persoane, carora este atribuita intretinerea de echipament, software si hardware, folosite pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si necesare activitatii societatii
 • persoane care presteaza servicii de consultanta in diferite domenii.

Cand stergem datele, colectate pe baza acestor motive

Datele, colectate pe baza acestor considerente sunt sterse 2 ani dupa incetarea raporturilor contractuale, indiferent daca incetarea se datoreaza expirarii termenului contractului, rezilierii sale sau altor motive.  

PENTRU INDEPLINIREA UNOR OBLIGATII NORMATIVE

Legea ar putea prevede obligatia noastra de a prelucra datele dvs. cu caracter personal. In asemenea cazuri suntem obligati a prelucra datele dvs, precum de exemplu:

 • Obligatii prevazute in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor;
 • Indeplinirea unor obligatii legate de vanzarile de la distanta, vanzarle in afara obiectivului comercial, prevazute de Legea privind protectia consumatorilor;
 • Furnizarea unor informati Comisiei de protectie a consumatorilor sau altor persoane, prevazute in legea privind protectia consumatorilor;
 • Furnizarea unor informatii Comisiei pentru protejarea datelor cu character personal in legatura cu obligatii, prevazute in cadrul normativ pentru protectia datelor cu caracter personal;
 • Obligatii, prevazute de Legea contabilitaii si de Codul de procedura fiscal si de asigurari si alte acte normative asociate, legate de tinerea legala a contabilitatii;
 • Furnizarea unor informatii instantelor judiciare si persoanelor terte, in cadrul procedurilor judiciare, conform actelor normative aplicabile procedurilor respective;
 • Certificarea varstei la cumparaturile online.

Stergem datele cu caracter personal colectate din aceste considerente

Datele colectate conform obligatiilor prevazute de lege le stergem dupa indeplinirea sau revocarea obligatiei de colectare si patrare. De exemplu:

 • conform legii contabilitatii, obligatia de pastrare si prelucrare a datelor contabile (11 ani),
 • obligatii legate de furnizarea unor informatii instantelor judiciare, autoritatilor de stat competente, etc., pentru motive prevazute in legislatia in vigoare (5 ani).

Furnizarea datelor unor persoane terte

Cand legea prevede ca este posibila necesitatea de prezentare a datelor dvs. cu caracter personal autoritatilor de stat competente, persoane fizice sau juridice.

DUPA OBTINEREA ACORDULUI DVS.

Prelucram datele dvs. cu chracter personal din aceste motive doar dupa obtinerea acordului dvs. expres, fara echivoc si voluntar. Nu prevedem orice consecinte negative pt dvs. daca refuzati prelucrarea datelor des, cu caracter personal.

Acordul reprezinta un motiv separat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, scopul prelucrarii fiind mentionat in mod expres, nefiind acoperit de scopurile indicate ]n aceasta politica. In cazul in care ne acordati acordul dvs. , pana la revocarea sa sau pana la incetarea raporturilor contractuale cu dvs. elaboram propuneri potrivite pt dvs. pentru produse/servicii, efectuand analize detaliate ale datele dvs. principale cu caracter personal;

Analizele detaliate reprezinta o metoda de efectuare a analizelor, care permite prelucrarea unui volum mare de date cu ajutorul unor modele statistice si algoritme si alte mijloace, care includ folosirea datelor cu caracter personal, precum si procese de pseudonimizare şi anonimizare a acestora, in vederea extragerii unor informatii referitoare la tendinte si diferiti indicatori statistici.

Datele, pe care le prelucram pe baza acestui motiv:

Pe baza acestui motiv prelucram doar datele, pentru care ne-ati acordat acordul dvs. expres. Datele concrete sunt determinate pentru fiecare caz individual. De obicei aceste date sunt e-mail, nume complet, telefon si adresa.

Furnizarea datelor unor persoane terte

Pe baza acestui motiv am putea furniza datele dvs. unor agentii de marketing, Facebook, Google sau alte unitati asemenatoare.

Retragerea acordului

Acordurile furnizate ar putea fi retrase in orice moment. Retragerea acordului nu va afecta indeplinirea obligatiilor contractuale. In cazul in care va retrageti acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal cu privire la uneia sau la toate modalitatile descrise mai sus, nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal si informatiile pentru scopurile mentionate mai sus. Retragerea acordului nu afecteaza legalitatea prelucrarii, bazata pe acordul dat inaintea retragerii sale.

Pentru a va retrage acordul furnizat doar trebuie sa folositi site-ul nostru sau datele noastre de contact afisate.

Cand stergem datele, colectate pe baza acestor motive

Datele, colectate din acest considerente le stergem la primirea cererii dvs. sau 12 luni de la colectarea initiala a acestora.

PRELUCRAREA DATELOR ANONIMIZATE

Prelucram datele dvs. in scopuri statistice, aceasta inseamna pentru analize, caror rezultate sunt doar cu caracter sumar, prin urmare datele sunt anonime. Identificarea persoanelor concrete pe baza acestor informatii nu este posibila.

Datele dvs. аr putea fi anonimizate. Anonimizarea reprezinta o alternativа a stergerii datelor. In caz de anonimizare, toate elementele recognoscibile / elemente, care permit identificarea dvs. vor fi sterse in mod irevocabil. Cu privire la datele anonimizate nu este prezenta o obligatie legala de stergere, intrucat nu reprezinta date cu carаcter personal.

De ce si cum folosim algoritmi automatizati

Pentru prelucrarea datelor dvs. цu caractеr personal folosim algoritmi partial automatizati si metode in scopul imbunatatirii continue a produselor si serviciilor noastre, pentru adaptarea produselor si serviciilor noastre nevoilor dvs. in cea mai buna modalitate posibila. Acest proces este denumit profilare.

Cum anume protejam datele dvs. cu caracter personal

Pentru asigurarea protectiei adecvate a datelor companiei si cele ale clientilor nostri, aplicam toate masurile organizationale si tehnice necesare, prevazute in Legea privind protejarea datelor cu caracter personal.

Compania a stabilit reguli legate de prevenirea daunelor si breselor de securitate, sprijinind procesele de pastrare si garantare a securitatii datelor dvs.

In scopul securitatii maxime la prelucrarea, transferul si pastrarea datelor dvs., am putea folosi mecanisme suplimentare de protejare, precum criptare, pseudonimizare si altele.

Date cu caracter personal, pe care le-am primit de la persoane terte

Primim date cu caracter personal de la urmatoarele persoaнe terte: e-mail, nume telefon si adresa.

Drepturile Utilizatorilor

Fiecare Utilizator al site-ului beneficiaza de toate drеpturile de protectie a datelor cu caracter personal, conform lеgiсlatiei bulgare si dreptului Uniunii Europene.

Utilizatorul ar putea exercita drepturile sale prin formularul de contact sau prin trimiterea unui mesaj la adresa noastra electronica.

Fiecare utilizator are urmatoarele drepturi:

 • Informare (in legatura cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre administratorul);
 • Acces la propriile sale date cu caracter personal;
 • Corectare (daca datele nu sunt corecte);
 • Stergerea datelor cu caracter personal (dreptul „de a fi uitat“);
 • Limitarea prelucrarii datelor cu character personal de catre administrator sau de catre operatorul de date cu caracter personal;
 • Portabilitatea datelor cu caracter personal intre administratorii de date;
 • Obiectie impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Persoana vizata are dreptul a nu fi obiectul unei decizii, bazate doar pe prelucrarea automatizatа, care include profilare, care are consecinte juridice pentru persoana vizata sau o afecteaza in mod similar in mod semnificativ;
 • Dreptul de aparare pe cale judiciara sau administrativa, in cazul in care drepturile persoanei vizate sunt incalcate.

Utilizatorul ar putea solicita stergerea datelor daca este prezenta minim una din conditiile mentionate mai jos:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate prin alta modalitate;
 • Utilizatorul isi retrage acordul, pe baza caruia sunt prelucrate datele, nefiind existente alte motive juridice pentru prelucrarea acestora;
 • Utilizatorul are obiectii importiva prelucrarii datelor, in lipsa unor temei juridice pentru prelucrarea acestora care sunt prioritare;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse in vederea respectarii unei obligatii legale prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul unei alte tari, care se aplica administratorului;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu furnizarea serviciilor societatii informationale de copii, iar acordul este dat de catre parintele responsabil de copil.

Utilizatorul are dreptul a limita prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre administrator in urmatoarele cazuri:

 • La contestarea exactitatii dateloр cu caracter personal. In cazul acesta limitarea prelucrarii datelor este pentru o perioada, care permite administratoului a verifica exactitatea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegala, dar Utilizatorul nu doreste datele sale cu caracter personal sa fie sterse, ci solicita limitarea utilizarii acestora;
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile prelucrarii, dar Utilizatorul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau protejarea unor pretentii de natura legala;
 • Contesta impotriva prelucrarii in asteptarea unui control care sa constate daca motivele legale ale admnistratorului beneficiaza de prioritate fata de interesele Utilizatorului.

Dreptul la portabilitate.

Persoana vizata are dreptul a primi datele cu caracter personal care se refera la цеаста sau pe care le-a furnizat administratorului, in format structurat, utilizat pe scara larga si citibil de masina, avand dreptul a transfera aceste date unui alt administrator fara a fi impiedicat de catre administratorul, caruia sunt furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea este bazata pe acord sau pe obligatie contractuala, iar prelucrarea datelor este automatizata. Cand isi exercita dreptul de portabilitate a datelor, persoana vizata are dreptul la transfer direct al dateлor cu caracter personal de la un administrator la alt, tinand cont de posibilitatile tehnice.

Dreptul de a se opune.

Utilizatorii au dreptul de a se opune administratorului impotriva prelucrarii datelor lor cu caracter personal. Administratorul datelor cu caracter personal este obligat a inceta prelucrarea datelor, daca nu se dovedeste ca sunt prezente temeiuri juridice convingatoare pentru prelucrarea, care sunt prioritare intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau protectia unor pretentii juridice. La opunerea impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile matketingului direct, prelucrarea urmeaza a fi incetata imediat.

Plangere adresata autoritatii de supraveghere

Fiecare Utilizator are dreptul a adresa plangere importiva prelucrarii илиците a datelor sale cu caracter personal Comisiei de protejare a datelor cu caracter personal sau instantei judiciare competente.

Tinerea unui registru

Tinem registru pentru activitatile de prelucrare pentru care suntem responsabili. Acest registru contine toate informatiile mentionate mai jos:

 • Numele si datele de contact ale administratorului
 • Scopurile prelucrarii;
 • Descrierea categoriilor persoanelor vizate si a categoriilor datelor cu caracter personal;
 • Categoriile destinatarilor carora vor fi dezvaluite datele cu caracter personal;
 • Inlcusiv destinatarii din tari terte sau organizatii internatonale;
 • Daca este posibil, termenele prevazute pentru stergerea diferitelor categorii de date;
 • Daca este posibil, descriere generala a masurilor tehnice si organizationale de securitate

Inregistrare si autentificare

Comerciantul identifica Utilizatorii site-ului prin pаstrarea unor fisiere log pe serverul site-ului.

Comerciantul are dreptul a colecta si utiliza informatiile referitoare la Utilizatorii in temeiul si pentru scopurile realizarii contractului incheiat, tinand cont de conditiile generale. Informatiile prin care persoana poate fi identificata ar putea include date cu caracter personal, mentionate in conditiile generale, precum si orice alte informatii furnizate de persoana la inregistrarea sa. Informatiile includ si orice alte date introduse, folosite sau furnizate de Utilizator la folosirea serviciilor.

Comerciantul va depune eforturile necesare si raspunde pentru protejarea datelor Utilizatorului, pe care le-au cunoscut cu ocazia inregistrarii, cu exceptia cazurilor de forta majora, cazuri fortuite sau acțiuni rău intenționate ale terților.

In formularul de inregistrare, completat de Utilizator la inregistrare, Comerciantul indica caracterul mandatoriu sau facultativ al furnizarii datelor si consecintele in urma refuzului la furnizarea acestora.

Comerciantul ar putea dezvalui date cu caracter personal unor persoane terte doar in cazurile prevazute de lege si la prezenta circumstantelor prevazute de lege sau dupa obtinerea acordului expres al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate inregistra prin completarea formularului electronic respectiv de inregistrare, accesibil in timp real (on-line) in Internet, pe site-ul Comerciantului, si a exprima acordul sau cu Conditiile generale.

Prin apasarea butonului virtual cu text „Inregistrare” sau a unui alt text analogic cu actiune de confirmare a Conditiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronica in sensul Legii privind documentele si semnaturile electronice, prin care declara faptul ca cunoaste Conditiile generale, le accepta si se obliga a le respecta. Comerciantul ar putea pastra in fisiere log pe serverul sau adresa IP a Utilizatorului, precum si orice alte informatii necesare pentru identificarea sa si pentru reproducerea declaratiei sale electronice privind acceptarea Conditiilor generale in cazul aparitiei unui litigiu de natura juridica. Textul Conditiilor generale este accesibil in Internet, pe site-ul Comerciantului, intr-o modalitate care permite pastrarea si reproducerea sa.

La completarea cererii de inregistrare, Utilizatorul este obligat a furniza date complete si corecte privind identitatea sa (pentru persoanele fzice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) si alte date solicitate in formularul electronic al Comerciantului, precum si a le actualiza in termen de 7 (sapte) zile de la modificarea acestora. Utilizatorul declara ca este de acord a furniza datele sale cu caracter personal solicitate, garantand ca datele pe care le pune la dispozitia in procesul de inregistrare sunt corecte, complete si exacte si ca la modificarea a acestora le va actualiza in timp util. In cazul furnizarii unor date incorecte, Comerciantul are dreptul a sista sau a inceta imediat fara preaviz furnizarea serviciilor, precum si mentinerea inregistrarii Utilizatorului.

La inregistrarea sa Utilizatorul primeste un nume de utilizator unic care ar putea fi si e-mail-ul mentionat de Utilizator sau datele utilizatorului disponibile in retelele de socializare sau servicii de identificare de catre terti, si parola pentru acces la serviciile, assecibile prin site-ul web.

Utilizatorul ar putea administra profilul sau de utilizator prin site. Prin profilul sau.

Numele de utilizator, prin care Utilizatorul este inregistrat, nu-I acorda orice alte drepturi, in afara celor mentionate in mod expres in aceste coditii.

Inregistratorul in calitate de reprezentant al persoanei juridice este obligat a introduce numele sau complet si adresa, respectiv denumirea persoanei juridice, pe care o reprezinta.

Utilizatorul este obligat a depune toate eforturile si a lua masurile necesare, care se impun in mod rezonabil, in vederea protejarii parolei sale, precum si a nu dezvalui parola tertilor si a instiinta imediat Comerciantul despre cazuri de acces neautorizat, precum si laprobabilitatea si indoieli pentru asemenea. Acesta poarta responsabilitatea si riscul pentru protejarea parolei sale, precum si pentru toate actiunile efectuate de catre acesta sau de catre persoane terte prin folosirea parolei sale.

Shopping Cart