Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Magic of Colors

Η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

  • με υπηρεσία ταχυμεταφορών από τρίτο πρόσωπο

Η παράδοση πραγματοποιείται στη διεύθυνση του πελάτη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, εκτός εάν στην ιστοσελίδα αναφέρεται διαφορετικά .

Τα έξοδα παράδοσης καλύπτονται από τον Πελάτη εκτός από την περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων αξίας άνω των 240 BGN, οπότε τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν τον Έμπορο.

Πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλώσει ο ίδιος, προκειμένου να διευκρινιστούν τις λεπτομέρειες της παραγγελίας ή/και της παράδοσης.

Ο Έμπορος δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση της παραγγελίας σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης έχει παραχωρήσει αναληθή, ελλιπή ή/και ανακριβή προσωπικά δεδομένα, ακόμη και όταν έχει δηλώσει ελλιπή, ανακριβή ή εικονική διεύθυνση ή τηλέφωνο.

Η παράδοση πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται σε κάθε επιλογή παράδοσης στη μονάδα διεπαφής παραγγελιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παράδοσης ενημερώνοντας έγκαιρα τον Πελάτη.

Ο έμπορος επεξεργάζεται τις παραγγελίες εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την εκτέλεση της παραγγελίας. Η παράδοση πραγματοποιείται συνήθως εντός του συνήθους χρονικού ορίου σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης.

Τα παραγγελθέντα εμπορεύματα παραδίδονται έναντι υπογραφής ενώ οι μεγαλύτερες αποστολές με τη χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφορών παραδίδονται στην είσοδο του κτιρίου. 

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παράδοσης και να ειδοποιήσει άμεσα για τυχόν αποκλίσεις, ελλείψεις και ζημιές. Εάν ο Πελάτης δεν το κάνει, θεωρείται ότι η παράδοση γίνεται αποδεκτή χωρίς αντίρρηση.

Κατά τις διεθνείς παραδόσεις ισχύουν οι κανόνες παράδοσης και παραλαβής αντικειμένων της σχετικής εθνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας της χώρας όπου βρίσκεται ο παραλήπτης των εμπορευμάτων.

Όλα τα έξοδα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον Πελάτη. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων εάν έχει αρνηθεί να πληρώσει τους εισαγωγικούς δασμούς ή να παραλάβει την αποστολή.

Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους διαθέσιμους τρόπους παράδοσης και πληρωμής ή/και τους όρους τους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους διαθέσιμους τρόπους παράδοσης και πληρωμής στην Ιστοσελίδα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Καλάθι αγορών